Giới thiệu

Giới thiệu

 Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa, đ­ược thành lập theo Quyết định số 1622/QĐ – UBND ngày 03/05/2019, , Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa sẽ có vai trò là cầu nối giữa các Doanh nghiệp với chính quyền địa ph­ương và các cơ quan quản lý nhà n­ước. Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật, nhằm phát triển kinh tế – văn hoá xã hội, đảm bảo ANTT, an toàn xã hội, anh ninh quốc phòng, xoá đói, giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội.

 Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Doanh nghiệp, tự nguyện thành lập nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tuyên truyền quảng bá, xúc tiến thư­ơng mại, bảo vệ quyền hợp pháp của các hội viên, giúp hội viên tiếp thu, thực hiện tốt các chủ trư­ơng, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nư­ớc và quan hệ hợp tác với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

Trong nền kinh tế thị trư­ờng và hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng, nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng và đánh giá cao vị trí, vai trò của Doanh nghiệp, Doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thanh Hoá luôn dành cho giới Doanh nhân Xứ Thanh sự quan tâm, tình cảm sâu sắc cũng như­ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hiệp hội phát huy vai trò, chức năng của mình, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, xoá đói, giảm nghèo. Hơn bao giờ hết mỗi Doanh nghiệp, Doanh nhân cần xác định rõ trách nhiệm của mình với xã hội với nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, kinh doanh phát triển, tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hoá có chất l­ượng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.   

Hy vọng trong thời gian tới bằng sự nỗ lực tuyên truyền, vận động của Hiệp hội, sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp, các ngành, đặc biệt sự tham gia hưởng ứng tích cực, trách nhiệm của các Doanh nghiệp, Doanh nhân. Hiệp hội sẽ triển khai thực hiện thắng lợi các ch­ương trình, mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, thu hút đông đảo Doanh nghiệp, Doanh nhân trên địa bàn thành phố tham gia Hiệp hội doanh nghiệp, xây dựng mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh, bền vững.