ĐOÀN CHỦ TỊCH HIỆP HỘI DNTP CHÚC MỪNG CHỦ TỊCH NGUYỄN VĂN THÀNH TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH THANH HÓA VÀ PHÓ CHỦ TỊCH...

Ngày 28-5-2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-UBBC, công bố danh sách những người trúng cử đại...

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TRANG TRẠI GIÁO DỤC VÀ SINH HỌC HỮU CƠ T-FARM TRÒN 2 TUỔI VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG

CHÚC MỪNG SINH NHÂT T- FARM TRÒN 2 TUỔI - LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG 19/5 Sáng ngày 19/5/2021 đại diện lãnh...

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ XÉT NGHIỆM CÔNG NGHỆ CAO HSTC

Trung tâm xét nghiệm công nghệ cao HSTC: " SỰ NÂNG ĐỠ TỪ TÂM " ----------------------------------- Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Xét nghiệm...

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐOÀN CHỦ TỊCH THÁNG 4: ” BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUÝ I – PHƯƠNG HƯỚNG HÀNH ĐỘNG QUÝ II/2021

Chiều ngày 16/4/2021 Đoàn chủ tịch HH doanh nghiệp Thành phố Thanh Hóa họp Đoàn chủ tịch. " BÁO CÁO KẾT QUẢ QUÝ I -...

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ THANH HÓA KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3

Tối ngày 7/3/2021 Đoàn chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Thanh Hóa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 1981 năm Khởi nghĩa Hai...