HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ THANH HÓA TỔ CHỨC LỄ TÔN VINH DOANH NHÂN 13/10/2022 VÀ KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/2022

Chiều ngày 9/10/2022, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa đã tổ chức kỷ niệm tôn vinh ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và...

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM

Chiều ngày 08/7/2022, Hiệp hội DNTP Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ...

ĐOÀN HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ THANH HÓA THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỘI VIÊN THÁNG 06.2022

Thực hiện chương trình hành động thường niên của Ban truyền thông, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa tổ chức đoàn đến thăm quan,...

ĐOÀN HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ THANH HÓA THĂM QUAN VÀ LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỘI VIÊN THÁNG...

Tiếp tục các chương trình hành động thường niên của Ban truyền thông, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa đã tổ chức đoàn...

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI THÀNH PHỐ THANH HÓA THÁNG 04/2022

Chiều ngày 16 tháng 04 năm 2022, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để tổng...