Ban Văn hóa thể thao du lịch

Ban Văn hóa thể thao du lịch

Ban Văn hóa thể thao du lịch và nhiệm vụ của ban

*    Trưởng ban: Anh Trần Bình Trọng – Phó chủ tịch HH

*    Phó ban:

–     Anh Phạm Hữu Thuận – UV Đoàn chủ tịch – Phó ban phụ trách công tác tổ chức;

–    Chị Nguyễn Hồng Liên – Trưởng ban kiểm tra  – Phó ban phụ trách công tác tài chính;

–      Chị Hoàng Thị Hậu Gđ cty Hoàng Trường– Phó ban phụ trách công tác hậu cần;

*    Nhiệm vụ:

–    Cụ thể hóa các nội dung hoat động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch của Hiệp hội 4 tháng cuối năm;

–    Đẩy mạnh phong trào văn hóa thể thao của Hiệp hội, xây dựng phong trào từ tạo nên các sân chơi để kết nối hội viên trong Hiệp hội;

–    Việc triển khai, thực hiện các nội dung trong kế hoạch chi tiết của Ban phải được tiến hành đúng thời gian, tiết độ, đảm bảo các hoạt động diễn ra đạt kết quả cao nhất.