Ban tài chính, hậu cần

Ban tài chính, hậu cần

Ban tài chính, hậu cần và nhiệm vụ của ban:

*     Trưởng ban:  Anh Trần Văn Tân – Phó chủ tịch Hiệp hội – Công ty Queen Farm

*      Phó ban:       Anh Phạm Hùng Đại – UVĐCT – Ngân Hàng OCB Chi Nhánh Thanh Hóa

  • Ban viên: Nguyễn Thanh Hường – UVBCH – Công ty TNHH Thanh Lịch
  • Ban viên: Nguyễn Thị Liên – UVBCH – Công ty CP PT XNK Nam Vinh;
  • Ban Viên: Phạm Văn Đức – UVBCH – Công ty TNHH Bảo hộ Lao Động Đức Hòa.
  • Ban viên: Hoàng Văn Tuấn – UVBCH – Công ty TNHH Hoàng Tuấn
  • Ban viên: Nguyễn Thị Thúy – Công ty TNHH thương mại và dịch vụ số 1 Minh Châu.
  • Ban viên: Nguyễn Hoài Thu – Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Fokis Thanh Hóa;
  • Ban Viên: Lương Việt Anh – Công ty CP Quảng cáo Dân An;
  • Ban viên: Nguyễn Văn Hoàng – Công ty CP y tế Việt An.

*  Nhiệm vụ:

–    Xây dựng quy chế tài chính cho hoạt động tài chính của Hiệp hội, quản lý thu chi tài chính Hiệp hội;

–    Tham mưu cho Chủ tịch về công tác quản lý hoạt động tài chính và chế độ kế toán. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Hội theo chế độ quy định của Nhà nước;

–    Kêu gọi, vận động kinh phí tổ chức các chương trình, hoạt động của Hội;

–    Lập phương án dự toán và phân bổ kinh phí hàng năm căn cứ theo chương trình hoạt động của Hội.