Ban Đối Ngoại Và Xúc Tiến Đầu Tư

Ban Đối Ngoại Và Xúc Tiến Đầu Tư

Danh sách Ban Đối Ngoại Và Xúc Tiến Đầu Tư và nhiệm vụ của ban:

*     Trưởng ban: Anh Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch HH

*    Phó ban:

–  Chị Nguyễn Hồng Liên – Trưởng ban kiểm tra  – Phó ban PT công tác tổ chức;

–  Chị Nguyễn Thị Liên – Giám đốc  Công ty CP PT XNK Nam Vinh – Phó ban phụ trách công tác tài chính, hậu cần.

*    Nhiệm vụ :

–      Hỗ trợ các hội viên của Hội tham gia các hoạt động ở trong và ngoài nước như: Triển lãm, hội chợ, hội thảo, tham quan, học tập;

–    Phối hợp với các Sở, ngành địa phương, các phương tiện thông tin trong và ngoài nước, thu thập và truyền tải các thông tin phù hợp với các quy định của pháp luật. Khai thác và cung cấp thông tin về các nhà đầu tư và doanh nghiệp;

–    Tổ chức đón tiếp, bố trí chương trình cho các doanh nghiệp, các tổ chức và cơ quan trong và ngoài nước vào tỉnh tìm hiểu môi trường đầu tư, thương mại ở tỉnh;

–     Phát triển hợp tác Quốc tế với các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư trong

và ngoài nước, nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư của tỉnh;

–     Theo dõi và thực hiện các chương trình hợp tác, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, làm cầu nối giới thiệu đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước.