Ban đào tạo và phát triển hội viên

Ban đào tạo và phát triển hội viên

Danh sách ban đào tạo và phát triển hội viên và nhiệm của ban:

  • Trưởng ban: Anh Cao Hoàng Đức  – Phó chủ tịch HH;
  • Phó ban: Chị Nguyễn Hồng Liên  – Trưởng ban kiểm tra;
  • Phó Ban: Chị Bùi Thu Hà – UV ĐCT;
  • Ban viên: Anh Nguyễn Tiến Dũng – Công ty TNHH Du Lịch & vận tải Vân Anh;
  • Ban Viên: Chị Lương Việt Anh – Công ty CP Quảng cáo Dân An;
  • Ban Viên: Chị Phạm Thị Bích – Công ty Thiết bị An Ninh Trần Gia;
  • Ban viên: Anh Lương Trung Tuấn – Công ty CP Quảng cáo Dân An.

*     Nhiệm vụ:

–   Cụ thể hóa các nội dung hoat động trong lĩnh vực đào tạo và phát triển hội viên của Hiệp;

–  Xây dựng các chương trình đào tạo, kết nối hội viên tạo nên các sân chơi để liên kết hội viên trong Hiệp hội;

–  Vận động các Doanh nghiệp tham gia thành viên Hội DNTP Thanh Hóa. Phát triển mở rộng mạng lưới hội viên rộng khắp các xã phường trong toàn thành phố;

–  Thành lập đoàn thẩm định các Doanh nghiệp Hội viên mới trước khi làm lễ kết nạp vào tổ chức Hội;

–  Việc triển khai, thực hiện các nội dung trong kế hoạch chi tiết của Ban phải được tiến hành đúng thời gian, tiết độ, đảm bảo các hoạt động diễn ra đạt kết quả cao nhất.