Hội doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Doanh nghiệp, tự nguyện thành lập nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tuyên truyền quảng bá, xúc tiến thư­ơng mại, bảo vệ quyền hợp pháp của các hội viên, giúp hội viên tiếp thu, thực hiện tốt các chủ trư­ơng, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nư­ớc và quan hệ hợp tác với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.
CÔNG TY TNHH NEWPOST TH
CÔNG TY TNHH NEWPOST TH được thành lập năm 2012, cùng với nền tảng của một lực lượng quản lý...
Sự kiệnXem thêm